Close

Shri Rakesh Raushan

Mr. Rakesh Raushan

Email : ac-hazaribagh[at]jharkhandmail[dot]gov[dot]in
Designation : Additional Collector
Phone : 9431109827